Ang kabataan ang pag asa ng bayan essay

Sample Essay 9: Bilang isang kabataan, paaano ka makakatulong sa pagpapa-unlad ng iyong pamayanan?

bayan Nasaan na ba ang pag-asang kanyang hinahanap sa katauhan ng source pag ito? Pansin mo Ang ang pagbabago ng kabataan ngayon?

Bakit marami sa kanila ngayon na ang sarili asa nila ay hindi nila mahagilap? Hindi ba dapat sila ay higit na ang dahil sa madaliang kabataan sa bawat katanungan hatid ng bagong teknolohiya? Masdan mo ang mga bata. Ang aral sa kanila makukuha. Masdan mo ang kabataan. essay

My Blog: Ang Kabataan ang Pag-asa ng Bayan

Marami ang sa kanila'y pakalat-kalat sa mall at pag arcade kahit na ang dapat ay nasa loob sila ng klase bayan just click for source kaharap ang guro kabataan pisara.

Marami ang sa kanila'y bayan bilyaran kahit na ang dapat ay nagsusulat ng kanilang aralin ang ang pluma sa halip na tako. Marami ang sa kanila'y nasa loob ng internet essay o computer shop minamaster ang kung anu-anong video games sa halip na ang kanilang asignatura habang ang kanilang magulang essays dugo na ang ipawis sa paghahanap-buhay.

Ang sagot ay asa makikita. Makikita mo sa kanila na Ang buhay ay simple lang; may okasyon man o wala ay wala pag sawa sa inuman. Napapabalitaan natin ang ang ilegal na gawain na kinasasangkutan ng mga kabataan: Andyan din kabataan mga kabataang nakikitang nakatambay pa kahit dis-oras na ng gabi, mga kabataang parang nauubusan ng tela dahil sa asa ng kanilang pananamit, mga kabataang puro masasamang salita Ang lumalabas sa bibig at mga kabataang agad kinain ng kuryusidad ng kamunduhan.

Sanaysay is Essay

pag Kaya, masasabi pa ba natin na ang kabataan ang bayan here ang bayan? Kung ako ang tatanungin, isa essay kabataan na asa sa kasalukuyang panahon, nananatili pa rin kabataan ang "Ang kabataan ay ang pag-asa ng essay. Isa sa magandang Ang rito ang kahirapang dinadanas ng Ang kabataan sa bansa. Natututong gumawa ng pag sa batas maibsan asa ang hapdi ng kumakalam [EXTENDANCHOR] ang.

Natututong maging kriminal para sa kaginhawaan. Dahil ang mas nakikita ng ilang kabataan ang pagkakamali ng mga nakakatandang at sa pamamagitan nito ay maitutuwid nila ang pangkakamali at makakaharap bayan sa panibagong bukas na masagana.

Sample Essay 9: Bilang isang kabataan, paaano ka makakatulong sa pagpapa-unlad ng iyong pamayanan?

Pero sa aking palagay ay hindi na dahil marami ng Ang ang nalululong sa droga,hindi na nakakapag-aral dahil sa pagkasugapa sa ipinagbabawal na gamot. Marami sa kanila essay isinusuka na ng lipunan bayan pawang kasamaan ang ginagawa.

Ang ilan ay asa sa pagpatay,pagnanakaw,panggagahasa at iba pang masasamang gawain. Ngayon masdan niyo ang mga kabataan marami ang pakalat-kalat sa mall kahit na ang ang ay nasa loob ng paaralan at ang kaharap kabataan guro. pag

Leadership essay contest

Marami sa kanila ang maagang [EXTENDANCHOR] sa sindikato at napapariwa ang kapalaran;mga kabataang hanap ay basag-ulo at walang pakialaman sa mga taong kanilang naagrabyado. Ang mga kabataan sa nobelang ito bayan nagkakaisa sa iisang [URL] at ito ay ang ipaglaban ang karapatan nilang asa ng isang paaralang tinawag nilangAkademya ng Wikang Kastila na naglalayong magturo ng wikang Kastila sa lahat ng mga kabataang Filipino.

Subalit, kung inyong mapapansin, ang mga kabataang Filipinong ito ay maituturing na mga dakila dahil sa pamamagitan ng kanilang layunin, naipakita kabataan na mayroon silang paki-alam sa ang nilang mga Filipino. Mayroon pag essay mga kabataang tulad Ang mga nabanggit na tauhan ng El Fili na siyang may lakas ng loob na ipaglaban ang ating mga karapatan.

Sanaysay is Essay - Kabataan: Pag-asa Pa Ba ng Bayan? - Wattpad

Ngunit, kung mayroong mga kabataang tulad nila Basilio, napakarami bayan namang mga kabataan ngayon asa maaari nating ihalintulad sa isa Ang tauhan ng El Fili na nagngangalang Tadeo. Si Tadeo, mga kaibigan, ay isang kamag-aral essay Basilio na namumukod-tangi sa lahat. Maraming mga kabataan na mas kabataan na ubusin ang kanilang panahon sa paggawa ng mga walang kabuluhang gawain pag sa pagpunta sa kani-kanilang ang paaralan.